Loading...
Panduan Pendaftaran
Panduan Pendaftaran
Cari Topik dibawah ini :

1. Langkah-langkah Pendaftaran Mahasiswa Baru :

Langkah Pertama Pendaftaran
Langkah Kedua Pendaftaran
Langkah Ketiga Pendaftaran
Langkah Keempat Pendaftaran
Langkah Kelima Pendaftaran
Langkah Keenam Pendaftaran
Langkah Ketujuh Pendaftaran
Langkah Kedelapan Pendaftaran

2. Langkah-langkah Pembayaran Tagihan Pendaftaran :

Langkah Pertama Bayar Tagihan
Langkah Kedua Bayar Tagihan
Langkah Ketiga Bayar Tagihan
Langkah Keempat Bayar Tagihan
Langkah Kelima Bayar Tagihan

3. Langkah-langkah Lengkapi data Induk Pendaftaran :

Langkah Pertama Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Kedua Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Ketiga Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Keempat Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Kelima Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Keenam Lengkapi Data Induk Pendaftaran
Langkah Ketujuh Lengkapi Data Induk Pendaftaran